مبدل یک به چهار

قیمت : ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
تعداد بازدید:۸۹۱
باد زدن دو تا چهار تایر بهصورت همزمان
مبدل یک به چهار

با اتصال این مبدل به خروجی هر یک از دستگاه ها ، میتوان لاستیک های متصل شده با خروجی را از دو تا چهار عدد افزایش داد.

لازم به ذکر است که در انتهای پروسه تزریق یا تنظیم باد فشار باد تمام تایر های متصل شده با هم برابر میباشند .