فیلتر برنجی ۱/۲اینچ

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
تعداد بازدید:۸۹
فیلتر برنجی ۱/۲اینچ

جهت جلوگیری از ورود اجسام ریز معلق در مسیر ورودی هوا دستگاه های تنظیم و تزریف فشار باد عرضه میشود.