تاریخچه

این شرکت از سال 1391 کار خود را در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاه های ، تستر ، تزریق و تنظیم فشار باد تایر انواع خودرو های سبک و سنگین اغاز کرده است.

 

نسل اول دستگاه های تنظیم باد:

نسل دوم دستگاه های تنظیم باد:

نسل سوم دستگاه های تنظیم باد:

نسل چهارم دستگاه های تنظیم باد: